Aporéma

Služby

Zpracování a vedení účetnictví nebo daňové evidence

nabízíme vedení a zpracování daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví) pro fyzické osoby a zpracování a vedení účetnictví (dříve podvojné účetnictví) pro právnické osoby. Tato služba zahrnuje všechny související úkony týkající se daňové evidence či účetnictví jako jsou zpracování, rekonstrukce a kontroly daňové evidence či účetnictví a ostatní služby na základě dohody s klientem.

Zpracování a podání daňových přiznání

nabízíme zpracování daňových přiznání k dani z příjmu fyzických osob (DPFO), k dani z příjmu právnických osob (DPPO), daně silniční (DSIL), daně z přidané hodnoty (DPH). Daňové přiznání je vyplněno na základě zkontrolovaných údajů v daňové evidenci, či účetnictví. Zastupování na úřadech v daňových záležitostech na základě plné moci zastupujeme klienta na finančním úřadě při podávání daňových přiznání, na správě sociálního zabezpečení a u zdravotní pojišťovny při podávání přehledů.

Zpracování mezd a personalistiky

na základě dodaných podkladů od klienta (např. dat z počítačového programu - viz. sekce zkušenosti) vypočítáme mzdy, odvody zdravotního a sociálního pojištění za jednoho zaměstnance. Provedeme roční vyúčtování záloh na daně ze závislé činnosti, srážkové daně, přehledy pro zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení.